19833 ZA PRIJAVU VRŠNjAČKOG NASILjA

Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, pri Ministarstvu informisanja i telekomunikacija Republike Srbije, podseća učenike, roditelje i nastavnike da prijave svako ugrožavanje dece u digitalnom okruženju besplatno na broj telefona 19833 ili putem onlajn platforme Pametno i bezbedno.

Bezbednost dece na internetu jedno je od prioriteta Ministarstva informisanja i telekomunikacija, a ovaj Centar bavi se prevencijom i reagovanjem na ugrožavanje dece na internetu. Radi adekvatnog odgovora na ovakve prijave Centar sarađuje sa Tužilaštvom za visokotehnološki kriminal, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom prosvete, Centrima za socijalni rad i domovima zdravlja, kao i drugim relevantnim institucijama.