30. maj – Svetski dan Multiple skleroze

Svetski dan Multiple skleroze (MS-a) zvanično se obeležava 30. maja sa ciljem da okupi globalnu zajednicu obolelih od MS-a da dele svoja iskustva, podignu svest i vode kampanju sa svima koji su pogođeni multiplom sklerozom (MS). Kampanja nudi fleksibilnost pojedincima i organizacijama za postizanje različitih ciljeva.

Ovogodišnje obeležavanje ovog datuma se odnosi na izgradnju veze sa zajednicom, samopovezivanje i veze sa kvalitetnom negom. Slogan kampanje je „Ja se povezujem, mi se povezujemo“, i ima za cilj rušenje društvenih barijera zbog kojih se ljudi pogođeni MS-om osećaju usamljeno i društveno izolovano. To je prilika da se zalažemo za bolju uslugu, mrežu podrške i zagovaranje brige prema osobama obolelim od ove bolesti.

Multipla skleroza (MS) je jedno od najčešćih oboljenja centralnog nervnog sistema (mozga i kičmene moždine). Danas 2,8 miliona ljudi širom sveta ima MS. Multipla skleroza je neizlečiva bolest centralnog nervnog sistema koja može imati vrlo varijabilni tok i prognozu. MS je inflamatorno demijelinizujuće stanje koje je uzrokovano oštećenjem mijelina – masnog materijala koji izoluje nerve. Kod MS, gubitak mijelina utiče na način na koji nervi provode električne impulse ka i iz mozga. Simptomi mogu uključivati zamagljen vid, slabe udove, peckanje, nestabilnost, probleme sa pamćenjem i umor.

Većina ljudi sa MS dijagnostikuje se u dobi između 20 i 40 godina. MS je dva do tri puta češća kod žena nego kod muškaraca. Ne postoji lek koji može izlečiti MS, ali su dostupni tretmani koji mogu modifikovati tok bolesti. Lečenje MS sprovode neurolozi, često u saradnji sa fizijatrima, oftalmolozima, logopedima, ali i psihoterapeutima, porodičnim terapeutima i socijalnim radnicima. Terapija MS treba da bude individualna (prilagođena pojedinačnom bolesniku).

Važnu ulogu u poboljšanju kvaliteta života osoba obolelih od ove bolesti ima Društvo Multiple skleroze Srbije koje se bavi izazovima u smislu poboljšanja kvaliteta života osoba sa multiplom sklerozom, sarađujući sa MS organizacijama širom sveta, kao i pružanjem programa i usluga dizajniranih da pomognu ljudima sa MS i njihovim porodicama da nastave svoje živote.