Anketa o zadovoljstvu korisnika kvalitetom pružanja komunalnih usluga

Obaveštavamo sugrađane da Opština Čajetina u saradnji sa KJP „Zlatibor“ Čajetina, JKP „Vodovod“ Zlatibor i JP „Gold gondola“ Zlatibor počinju sa sprovođenjem ispitivanja zadovoljstva korisnika pružanjem komunalnih usluga.

Anketiranjem, koje će biti sprovedeno u periodu od 1. do 29. februara 2024. godine, biće obuhvaćene usluge sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada i održavanja komunalne higijene, usluge snabdevanja pijaćom vodom i odvođenja otpadnih voda, kao i usluge prevoza putnika gondolom.

Na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima i odgovarajućim odlukama Opštine Čajetina, javna komunalna preduzeća su u obavezi da omoguće građanima, korisnicima usluga da se izjasne o njihovom kvalitetu. Anketa je sličnog sadržaja kao i prethodnih godina, ne zahteva puno vremena za popunjavanje, te se sugrađani pozivaju da izdvoje svoje vreme i ispune upitnik.

Upitnik će biti dostupan u onlajn verziji, tako da ga korisnici mogu popuniti elektronskim putem na sajtovima javnih preduzeća, kao i na sajtu Opštine Čajetina, a biće objavljen i na fejsbuk stranicama istih. Biće dostupan i na naplatnim mestima komunalnih preduzeća, biletarnici Gold gondole, i info centru Opštine Čajetina.

Prikupljeni podaci biće korišćeni isključivo za unapređenje usluga koje pružaju sva tri javna preduzeća.

Upitnik za ispitivanje zadovoljstva korisnika i korisnica komunalnih usluga u opštini Čajetina možete popuniti https://docs.google.com/forms/d/1EdQjrjh2zzpLA9TD2WkK6k8hi76nRIzdaydDZrXFvG0/viewform?edit_requested=true