Biblioteka „Vuk Karadžić“ Prijepolje organizuje 9. Okrugli sto

Biblioteka „Vuk Karadžić“ Prijepolje organizuje 9. Okrugli sto zavičajnih odeljenja koji će se održati 30. juna na temu
PORTRET ZAVIČAJNOG ODELjENjA MOJE BIBLIOTEKE (od začetaka do danas).
Prijepoljska biblioteka poziva druge biblioteke i zavičajna odeljenja da učestvuju u radu bibliotečkog stručnog skupa.

Cilj okruglog stola je da afirmiše bibliotečke zavičajne fondove; da pospeši njihove istraživačke aktivnosti kao i da doprinese savremenom pristupu sagledavanja zavičajnih fondova.
Radovi sa stručnog skupa biće štampani u Zbornik –  9. Okrugli sto zavičajnih odeljenja