Čajetina – Sastanak sa predstavnicima Garantnog fonda Republike Srpske

U sredu 1. marta u prostorijama Opštine Čajetina održan je sastanak kome su prisustvovali predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović sa saradnicima i predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske ad Banja Luka, direktor Radivoja Krčmar sa saradnicima. Na sastanku se razgovaralo o načinima i mogućnostima međusobne saradnje u cilju produbljivanja regionalne saradnje i razvoja. U poslednje vreme pojavljuje se značajan broj privrednih subjekata iz Republike Srpske koji svoje poslovne aktivnosti proširuju, bilo kao investitori bilo kao izvođači radova ili isporučioci proizvoda i usluga, na području Zlatibora. Stoga i namera Garantnog fonda Republike Srpske da se bolje upozna sa planovima razvoja Opštine koje će korstiti prilikom analize finansijske podrške preduzetnicima i privrednim društvima iz Republike Srpske.
Direktor GFRS je predstavio Garantni fond Republike Srpske, saradnju sa Fondovima iz AP Vojvodine, te asocijaciju „ZELENI NAVIGAТOR ZAPADNOG BALKANA“.
Na sastanku su takođe predstavljene aktivnosti i benefiti pridruživanja Zelenom navigatoru.
Predsednik Opštine Čajetina je izrazio spremnost da Opština pristupi asocijaciji „Zeleni navigator Zapadnog Balkana“ obzirom da radi veliki broj projekata čiji je cilj zaštita i očuvanje prirode, smanjenje zagađenja, a krajnji cilj je da Zlatibor i opština Čajetina postanu prva ekološka opština u Srbiji.
Dogovoreno je da Garantni fond zajedno sa Opštinom Čajetina sarađuje prilikom pomoći preduzećima i investitorima iz Republike Srpske u olakšavanju pristupa finansijskim sredstvima kod banaka i prevazilaženja drugih izazova.

opština Čajetina