Formirana nova Radna grupa za projekat izgradnje državnog puta Dub-Dubci sa tunelom Kadinjača

Rešenjem ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture krajem prošlog meseca formirana je nova Radna grupa za realizaciju projekata koji se odnose na izgradnju obilaznica oko Gornjeg Milanovca, Požege, Loznice i Užica, kao i izgradnju deonice državnog puta Dub-Dubci u dužini od 6,3 km sa tunelom ispod prevoja Kadinjača. Ministar građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rukovodiće grupom, čiji je zadatak da koordinira i prati sve aktivnosti na realizaciji pomenutih projekata.

Izgradnja obilaznice oko Užica Zaključkom Vlade Republike Srbije od 28. aprila 2021. godine proglašena je projektom od nacionalnog interesa, a u martu prošle godine potpisan je ugovor o projektovanju i izgradnji vredan 29,8 miliona evra sa kineskom kompanijom Power Construction Corporation of China Limited. Urbanistički projekat, kao najvažniji dokument koji se donosi pre izdavanja građevinske dozvole, prezentovan je javno polovinom decembra 2022.godine u Gradskoj kući uz veliko prisustvo svih imaoca javnih ovlašćenja i građana koji gravitiraju na tom području. Krajem ovog meseca očekuje se usvajanje Urabnističkog projekta od strane nadležnog ministarstva, a na proleće i izdavanje građevinske dozvole.

foto: Grad Užice

Izvođač radova na ovom projektu već je započeo izgradnju građevinskog kampa u Volujcu, koji će nakon završetka ovog projekta služiti izvođaču radova i na projektu izgradnje deonice državnog puta Dub- Dubci, tunela Kadinjača i pristupne saobraćajnice sa obe strane na teritorijama grada Užica i opštine Bajina Bašta.

Kako su tokom sastanka održanog prošle sedmice, izvestili predstavnici kineske kompanije, izgradnja kampa i priprema sve neophodne projektne dokumentacije odvija se po utvrđenoj dinamici, bez problema.

Kako je predviđeno projektom na trasi dugoj oko 4,8 kilometara, pored visećeg mosta u dužini od 250 metara, gradi se još pet kraćih mostova na samoj trasi obilaznice kako bi se put zaštitio od eventualnog klizišta odnosno pomeranja tla. Obilaznica će u značajnoj meri rasteretiti saobraćaj u samom gradu i povećati bezbednost svih učesnika, doprineti smanjenju aerozagađenosti i veliki transport izmestiti iz centra grada.

izvor: Grad Užice