Inovacioni centar Zlatibor poziva zainteresovane sugrađane

Inovacioni biznis centar Zlatibor poziva sve zainteresovane za pokretanje sopstvenog posla da se jave u Inovacioni biznis centar Zlatibor i iskažu zainteresovanost za Start ap i učestvuju u programu samozapošljavanja.

Svi zainteresovani će proći obuku iz oblasti preduzetništva, a svi koji uspešno prođu obuku imaju pravo da konkurišu na konkurs koji će naknadno biti raspisan.

Inovacioni biznis centar Zlatibor je osnovan u cilju poboljšanja inovativnih, naučnih, preduzetničkih i privrednih kapaciteta u opštini Čajetina. Inovacioni biznis centar radi i na promociji i razvoju preduzetništva i rastu i komercijalizaciji inovacija baziranih na znanju, raspoloživim prirodnim i antropogenim resursima, turizmu. Aktivnosti su primarno namenjena preduzećima i početnicima tj. start ap preduzećima, kao i da se motivišu mladi ljude da razmišljaju proaktivno ka realizaciji svojih poslovnih ideja. Aktivnosti bi trebalo da se zasnivaju na razvoju i primeni novih tehnologija, proizvoda i usluga, odnosno aktivnostima koje imaju visok potencijal rasta, u skladu sa strateškim ciljevima Opštine Čajetina i društveno- ekonomskom kontekstu opštine.

Pored subvencija za pokretanje posla, Inovacioni biznis centar Zlatibor daje i podršku mentora.

Molimo sve zainteresovane da se prijave lično u prostorijama Inovacionog biznis centra Zlatibor, Miladina Pećinara 2 ili na mejl adresu: radivoje.misovic@ibczlatibor.rs.

Оvaj oglas će trajati do 10.03.2024. godine. Na osnovu analize i obuke prijavljenih, raspisaće se konkurs za dodelu nepovratnih subvencija za potencijalna novoosnovana start ap preduzeća.