Javni konkurs za organizacije civilnog društva

Grad Užice je za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju organizacije civilnog društva ove godine opredelio 3,5 miliona dinara. Udruženja građana mogu podneti prijave zaključno sa 11. martom ove godine. Moguće je podneti prijavu na konkurs u vrednosti od 80.000 do 330.000 dinara, a najduže trajanje programa za koji se dodeljuju sredstva je kraj godine.

Konkurs je namenjen za finansiranje programa od javnog interesa koje na teritoriji grada realizuju udruženja u sledećim oblastima: socijalna zaštita, boračko-invalidska zaštita, društvena briga o deci, pomoć starima, zaštita i promovisawe ljudskih i manjinskih prava, zaštita potrošača i humanitarni programi. Javni konkurs sa kriterijumima za izbor programa će biti objavljen i u “Vestima” od petka 23. februara.