Mobilno postrojenje, rešenje za problem deponijskih voda

Mobilno pilot postrojenje za prečišćavanje procednih deponijskih voda pušteno je u probni rad sa namerom da se utvrdi da li je ta tehnologija odgovarajuća za rešenje problema otpadnih voda koje nastaju u Regionalnom centru za upravljanje otpadom “Duboko”. Prezentaciji opreme koja je priređena u Edukativnom centru “Dubokog” prisustvovali su i predstavnici ostalih regionalnih centara za upravljanje otpadom, jer u ovom momentu nigde u Srbiji ne postoji adekvatna oprema za rešenje problema procednih voda.
Prema rečima direktora JKP “Duboko” Momira Milovanovića, urađeni su neophodni projekti i sada je ovo preduzeće u fazi pronalaženja najbolje tehnologije.

“Želimo da puštanjem ovog postrojenja u probni rad vidimo da li zadovoljava naše potrebe i da li se upotrebom ovakve tehnologije u potpunosti zatvara krug i rešava problem deponijskih voda. Uradićemo analizu vode koja prođe kroz postrojenje u Zavodu za javno zdravlje Užice i u Beogradu, nakon čega ćemo imati precizne podatke. Trebalo bi da voda bude takvog kvaliteta da se nakon prečišćavanja vrati u recipijent ili koristi kao tehnička. Mi imamo urađene projekte ali i obezbeđena sredstva kroz kredit Svetske banke u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine za postrojenje za prečišćavanje deponijskih voda i postrojenje za mehaničko-biološki tretman otpada i sve to planiramo da ovde instaliramo u narednom periodu. Zato nam je sada važno da kroz probni rad takvih postrojenja ispitamo da li zadovoljavaju naše potrebe i ne samo u smislu same opreme, već i kasnijeg održavanja i koštanja”.
Kosta Gavrilović iz kompanije “Петропроцесс” iz Beograda ističe da ova oprema služi za to da se procedna voda od kišnice i svih ostalih fluida koji postoje u deponiji prečisti i napravi voda koja može da se pusti u recipijent ili koristi u druge svrhe u skladu sa očuvanjem životne sredine i okruženja oko deponije.

“Nažalost još uvek nijedna deponija u Srbiji nema rešenje za procedne vode, a ovaj uređaj nudi to rešenje. Svako postrojenje pravi s epo porudžbini, odnosno prema zahtevima i u zavinsosti od potrebe može preraditi od 35 metara kubnih vode koliki je kapacitet deponije “Duboko” do čak 300 kubika. Samim tim i vrednost investicije kreće se od 150 do 400 hiljada evra u zavisnosti od toga šta je sve uključeno”.
Ukupna vrednost projekta koji se odnosi na nabavku postrojenja za preradu procednih voda i izgradnju postrojenja za mehaničko-biloški tretman otpada procenjena je na oko 600 hiljada evra i prema očekivanjima ova investicija u JKP “Duboko” biće uz podršku Svetske banke i Ministarstva zaštite životne sredine realizovana do kraja godine.