MUP raspisao konkurs

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1.100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici na stručno osposobljavanje. Za poslove uniformisanih policijskih službenika biće osposobljeno 550 polaznika, 300 za saobraćajne policajce za poslove saobraćajnih nezgoda i 250 za granične policajce.

Za područje Policijske uprave u Užicu biće primljeno 7 polaznika za radno mesto policajca, 2 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i 3 polaznika za radno mesto graničnog policajca.

Za područje Policijske uprave u Prijepolju biće primljeno 7 polaznika za radno mesto policajca, 5 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i 15 polaznika za radno mesto graničnog policajca.


Na konkursu mogu učestvovati državljani Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, i to na području organizacione jedinice za koju konkurišu, najmanje godinu dana od podnošenja prijave, da nema manje od 18, a više od 24 godine do dana zaključenja konkursa, da ima četvrti stepen stručne spreme, ili završene osnovne strukovne odnosno osnovne akademske studije Kriminalističko- policijskog univerziteta, da ne postoje bezbednosne smetnje, da ispunjava zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, kao i druge uslove navedene u konkursu.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu ’’Politika’’. Prilikom podnošenja prijave kandidat se izjašnjava za koja se od ponuđenih radnih mesta prijavljuje na stručno osposobljavanje pri čemu navodi njihov redosled.
Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika za policijskog službenika, uz dužnost da najmanje pet godina ostane na radu u MUP-u, ili da naknadi stvarne troškove stručnog osposobljavanja.

Polaznicima su u toku obuke obezbeđeni smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja.