Nastavak saradnje Opštine Prijepolje sa Komeserijatom za izbeglice

Predstavnici opštine Prijepolje potpisali su sa Komeserijatom za izbeglice ugovor o saradnji na realizaciji pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi.

U skladu sa raspisanim javnim pozivima jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije, Komesarijat je doneo odluke o dodeli sredstava jedinicama lokalnih samouprava namenjenih poboljšanju uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu i rešavanju stambenih potreba izbeglica.

Novčana sredstva koja su dodeljena od strane Komesarijata su u iznosu od 1.852.500,00 dinara, dok opština Prijepolje učestvuje sa 97.500,00 dinara.