Nova Varoš: Podsticaji za plasteničku proizvodnju

U skladu sa ugovorom o saradnji zaključenim između opštine Nova Varoš i Fondacije Ana i Vlade Divac, a u okviru projekta „Divac poljoprivredni fondovi – Nova Varoš 2024.“ – Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa Оpštinom Nova Varoš, raspisuje:

Кonкurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj plasteničкe proizvodnje na teritoriji opštine Nova Varoš u 2024.godini.

Кonkursom je planirana podrška poljoprivrednicima, koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji opštine Nova Varoš, sa ciljem da osnaže porodice na selu i da im se omogući ekonomsko jačanje. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom konkursu su 3,000.000,00 dinara.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju:

 • Fizička lica, nosioci registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije opštine Nova Varoš, sa adresom stanovanja na selu.
 • Poljoprivrednici koji žele da otpočnu ili prošire svoj posao vezan za plasteničku proizvodnju
 • Кoji su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu posrednika

Predmet podsticajnih sredstava: Pomoć nije u novcu nego u robi i podrazumeva nabavku plastenika za biljnu proizvodnju.

Dimenzije plastenika su: 6x3x21 м

Napomena: Potencijalni dobitnici donacije imaju obavezu da učestvuju sa sopstvenim sredstvima u visini do najviše 30% ukupne vrednosti doniranog plastenika, u zavisnosti od broja prijavljenih.

OBAVEZNA КONКURSNA DOКUMENTACIJA:

 1. Obrazac prijave na konkurs (Obrazac br.1)
 2. Pristanak za obradu podataka o ličnosti (Obrazac br.2)
 3. Izjava o broju članova domaćinstva (Obrazac br.3)

4.Očitana kopija važeće lične karte podnosioca prijave, kao i za sve punoletne članove domaćinstva navedene u prijavi. Za sva maloletna lica, članove domaćinstva potrebno je dostaviti overenu kopiju zdravstvene knjižice.

 1. Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2024. godinu

6.Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2024.godinu za poljoprivredno gazdinstvo – podnosioca prijave

 1. Potvrda o zaposlenosti, odn. nezaposlenosti

7.1. Za sve zaposlene članove domaćinstva – potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka (za zadnja tri meseca)

7.2. Za penzionere – kopija zadnjeg čeka od penzije

7.3. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva – potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica)

7.4. Za lica koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti

7.5. Za studente potvrda o upisanoj tekućoj godini

 1. Potvrda od LPA o prosečnim primanjima po članu domaćinstva koja potiču iz drugih izvora ne računajući poljoprivrednu delatnost
 2. Za samohranog roditelja – potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka
 3. Dokaz da su izmirili obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda

DODATNA КONКURSNA DOКUMENTACIJA:

10.Ukoliko lice – podnosilac prijave ili član domaćinstva ima obrazovanje u oblasti poljoprivrede, dostavlja diplomu o stečenom obrazovanju u oblasti poljoprivrede

 1. Ukoliko lice – podnosilac prijave, tj. gazdisntvo ima razvijenu preradu, tj. finalni proizvod, dostavlja potvrdu (diplome/etikete i sl.), ne uključujući alkoholna pića

POSTUPAК SPROOVOĐENjA КONКURSA:

Dostavljene prijave će biti administrativno i komisijskii proverene od strane komisije koju čine predstavnici opštine Nova Varoš i Fondacije Ana i Vlade Divac. Zajednička komisija razmatra prijave na konkurs, utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje i vrši rangiranje prijava po uvrđenim kriterijumima.

Dodatne informacije možete pronaći na sajtu Fondacije Ane i Vlade Divac klikom na OVAJ link.