Plan regulacije stambenog bloka u Priboju

Opštinska uprava Priboj, u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji, oglašava Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije stambenog bloka između ulica Nemanjina, Vuka Karadžića, Dragoljuba Savića i Veljka Vlahovića u Priboju.

Rani javni uvid održaće se u periodu od 13.11.2023. do 27.11.2023. godine.

Elaborat za rani javni uvid biće izložen svakog radnog dana u periodu 07-15 časova u sobi broj 40 (montažna zgrada) Opštinske uprave Priboj u Ul. 12. Januara broj 108. U toku trajanja ranog javnog uvida, Komisiji za planove Skupštine opštine Priboj, zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe i sugestije na izloženi elaborat isključivo u pisanom obliku preko pisarnice Opštinske uprave Priboj.

Uvid elektronskim putem možete izvršitii putem linka http://priboj.rs