Počela naplata ulaska u NP Tara

Od juče, 22. aprila, počela je naplata naknade za korišćenje vozila na motorni pogon u zaštićenom području Nacionalni park Tara.

Naknada će se naplaćivati na ulaznim kapijama u Perućcu i na Kaluđerskim Barama.

Predviđene su naknade za sledeće kategorije vozila:

I kategorija motornih vozila do 1,3м visine (kod prednje osovine vozila) – motocikli i putnička vozila – 300 dinara po danu

II kategorija motornih vozila sa prikolicom visine do 1,3м i kombi vozila – 500 dinara po danu

III kategorija motornih vozila visine 1,3м (autobusi i kamioni) – 700 dinara po danu

IV kategorija motornih vozila visine veće od 1,3м (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od 3 osovine – sva vozila sa više od 3 osovine – 1.700 dinara po danu.

U prvom periodu naplata naknade će se vršiti po vozilu po danu, a predviđeno je uvođenje desetodnevnih i godišnjih naknada kada se pribave potrebne dozvole i saglasnosti.

Naknade za korišćenje vozila na motorni pogon u zaštićenom područja oslobađaju se:

1) fizička lica koja imaju prebivalište u zaštićenom području;

2) fizička lica koja su zaposlena na prostoru zaštićenog područja, koja obavljaju poslove ili vrše službene radnje u zaštićenom području;

3) fizička lica sa invaliditetom i posebnim potrebama;

4) penzioneri sa najnižim iznosom penzije u smislu zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje uz podnošenje dokaza – poslednjeg primljenog čeka od penzije;

5) vozila sa registarskim oznakama Bajine Bašte.

Prema Zakonu sredstva od naknada za korišćenje zaštićenog područja idu na namenski račun upravljača i mogu se trošiti za aktivnosti na zaštiti i razvoju zaštićenog područja.