Predsednik Popadić posetio Fondaciju Ane i Vlade Divac

Predsednik opštine Drago Popadić posetio je Fondaciju Ana i Vlade Divac i razgovarao sa direktorkom Anom Koešal i zaposlenima o daljoj saradnji.
Naime, fondacija već dugi niz godina sa više projekata pruža podršku najugroženijim sa posebnim akcentom na izbegla i raseljena lica, na unapređenju uslova za kvalitetno odrastanje dece i mladih, razvoj filantropije i socijalno preduzetništvo.
Fondacija trenutno kroz lokalni fond za razvoj poljoprivrede učestvuje sa ciljem da se stvore nove mogućnosti za finansiranje poljoprivrednika.
Na sastanku su dogovorene dalje aktivnosti po istom fondu a razmatrane su i aktivnosti otvaranja novih fondova za zapošljavanje i otpočinjanje biznisa u oblasti turizma koji pored poljoprivrede predstavlja razvojnu komponentu opštine Prijepolje. Takođe, dogovoreno je da se razmotri mogućnost sprovođenja projekta „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ u opštini Prijepolje.
Fondacija je duži niz godina sprovodila DOF program „Divac omladinski fond“ u Prijepolju, nadamo se da ćemo isti povratiti i zajednički finansirati projektne ideje mladih do 30 godina.