Priboj – Za štetu od poplava više od 2 miliona dinara

Na nedavno održanoj sednici, Opštinsko veće Priboja prihvatilo je izveštaj Komisije za procenu štete nastale izlivanjem reke Lim i bujičnih potoka u januaru, koja, za ukupno 19 domaćinstava, iznosi 2.445.000,00 dinara.

Podsetimo, Lim je poplavio devet domaćinstava u naselju Luka, osam u naselju Banjski Čamac i kod dva domaćinstva u MZ Kratovo, štete su nastale izlivanjem Kratovske reke.
Luka i Banjski Čamac su već dugo dve neuralgične tačke i sa povećanjem vodstaja, Lim plavi delove ova dva prigradska naselja. Iako to nije nadležnost lokalne samouprave, jer su u pitanju vode prvog reda, kojim gazduju Srbijavode, Opština Priboj je upravo sa njima dogovarila aktivnosti na trajnom rešavanju ove dve lokacije od izlivanja Lima.

„U dogovoru sa „Srbijavodama“, krenuli smo u eksproprijaciju parcele, na kojoj nije urađena obaloutvrda, a dok se to ne završi, po predlogu „Srbijavoda“ preduzećemo preventivne mere, da se na toj lokaciji u slučaju povećanog vodostaja, spreči ponovno izlivanje reke Lim.“, rekao je predsednik Opštine, Lazar Rvović.

„U naselju Luka je možda i veći problem. Ali, tamo imamo parcelu u vlasništvu Opštine, na kojoj ako nije pokrenut postupak restitucije, možemo graditi zgradu sa tzv.solidarnim stanovima, gde bi zbrinuli sve ugrožene porodice iz baraka, ali i sa klizišta u Marjanovićima.“, istakao je Rvović.

Pribojski većnici, na svojoj 53.sednici u ovom sazivu, prihvatili su i Program Opštinskog saveta za bezbednost saobraćaja, gde je za unapređenje sobraćajne infrastrukture i preventivno-promotivne aktivnosti planirano 5 miliona i 200 hiljada dianara, a ta sredstva obezbeđuju se, shodno zakonskim propisima, iz naplaćenih novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe na teritoriji opštine Priboj.