Prijave za jednokratnu od 10 000 dinara do ponoći

Prijava dece do 16 godina starosti, kao i one rođene nakon 21. novembra 2006, za jednokratnu pomoć države od 10.000 dinara, traje do večeras u ponoć. Do sada je ukupno prijavljeno 1.094.063 dece, navode u Ministarstvu finansija. Prijava se vrši elektronski na adresi idp.trezor.gov.rs, a novac će prijavljenima biti uplaćen na račune u periodu od 25. septembra do 1. oktobra.

Pravo na uplatu novčane pomoći od 10.000 dinara ima majka deteta, a izuzetno otac, staratelj ili hranitelj pod uslovima propisanim odgovarajućim zakonskim rešenjem, koje je stupilo na snagu 01. avgusta.
Prilikom prijavljivanja dece, majka kao podnosilac prijave, treba da unese broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac.
Samohrani očevi, osim pomenutih podataka, prilikom prijave će morati da podnesu i digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sami obavljaju roditeljsko pravo.
Hraniteljima deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć, kao i primaoci novčane socijalne pomoći su izuzeti od prijavljivanja i njima će novčana pomoć biti uplaćena automatski, bez podnošenja prijave.