Produžen rok za dodelu subvencionisanih zaštitnih ramova za traktore

Vlada Srbije je 28.septembra usvojila Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitinih ramova za upotrebljavani traktor kojom je produžen rok za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama zaključno sa 8. decembrom.
Jedna od glavnih mera za smanjenje broja stradanja i povreda vozača traktora usled prevrtanja jeste ugradnja zaštitnih ramova. Zato je Ministarstvo građevinarstva,
saobraćaja i infrastrukture opredelilo 125.000.000 dinara za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama.
Modeli i tipovi traktora koji su obuhvaćeni ovim pozivom su: IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 i IMT 549, a cilj je da što više traktora bude pokriveno zaštitnim ramovima, kako bi se pružila zaštita vozačima traktora prilikom prevrtanja.

Zahtevi za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnose se Agenciji u zatvorenoj koverti na adresu: Bulevar Mihaila Pupina br.2, 11070 Novi Beograd