Rang lista za besplatnu rehabilitaciju u banjama

Završene su prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama u Srbiji o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a preliminarna rang lista korisnika koji su to pravo ostvarili biće objavljena 30. marta.

Prijava je zaključena 2. marta, a udruženja penzionera bi sada trebalo da sve prijave objedine i dostave filijalama Fonda prema mesnoj nadležnosti, kako bi se podaci uneli u sistem.

Penzioneri su mogli na oko 220 punktova, penzionerskih udruženja i odbora u celoj zemlji, da dostave prijave.

Sve prijave se unose u sistem i prvi korak je izdvajanje onih koji ne ispunjavaju uslove.

Preliminarna rang lista objavljuje 21. radnog dana od dana zatvaranja oglasa, što znači da će penzioneri moći da vide da li su ostvarili pravo u četvrtak 30. marta, na oglasnim tablama u penzionerskim udruženjima i u filijalama Fonda.

Ukoliko nisu ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju, penzioneri imaju mogućnost da ulože prigovor, u roku od pet radnih dana od dana objave preliminarne rang liste.

Očekivanja su da će već u drugoj polovini aprila počnu pozivi korisnika na banjsku rehabilitaciju.

Prošle godine bilo 40.000 prijava, a očekuje se da će i ove godine biti približno interesovanje.