Rodno i klimatski odgovorno finansiranje na lokalnom nivou

Grad Užice nastavlja saradnju sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (УН Wоман) kroz novi projekat, koji se odnosi na podršku za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja i ublažavanja negativnih klimatskih promena. Tokom jednodnevne obuke za predstavnike gradskih uprava i organizacija civilnog društva govorilo se o politikama i praksama za rodno odgovornu lokalnu upravu, institucionalnim mehanizmima, doprinosu u borbi protiv klimatskih promena kao i mogućnostima i izazovima za rodno i klimatski odgovorno finansiranje na lokalnom nivou.
U okviru regionalnog programa posvećenom rodno odgovornom budžetiranju (ROB), УН Wомен planira testiranje razvijene metodologije za istovremeno praćenje izdvajanja za umanjenje emisija i ublažavanje negativnih efekata klimatskih promena i unapređenje rodne ravnopravnosti na nivou jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Svrha ove metodologije je da se prepoznaju tačke preklapanja i da se kroz ROB doprinese i radu na otklanjanju posledica klimatskih promena.
U okviru ove inicijative predviđena je obuka za primenu metodologije, sa ciljem jačanja svest svih koji su uključeni u budžetski proces o potencijalnom uticaju alokacija, kao i izrada rodnih analiza za programe poljoprivrede i energetike.


Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, u saradnji sa brojnim partnerima na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou radi na unapređenju rodne ravnopravnosti i boljem prepoznavanju različitih problema i potreba muškaraca i žena, a naročito onih koji pripadaju osetljivim grupama, i odgovoru na njih kroz različite politike i programe. Jedna od ključnih oblasti delovanja Agencije je i podrška rodno odgovornom budžetiranju (ROB), u saradnji sa Ministarstvom finansija i Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i Strategijom za rodnu ravnopravnost 2021-2030. godine.

grad Užice