U kom slučaju policija oduzima vozilo?

Prema novim saobraćajnim propisima koji su na snazi od petka, 23. februara, policija ima pravo da privremeno oduzme vozilo onima koji počine težak prekršaj ukoliko su u prethodne dve godine već dobili presude Prekršajnog suda.

Policija može, prema novom propisu, da oduzme vozilo privremeno samo onim koji su „uhvaćeni“ u teškom prekršaju, a u prethodne dve godine su osuđeni za najmanje dva, takođe teška prekršaja. Ima ih ukupno 18, a međi njuma su: preticanje kolone preko pune linije, vožnja deteta na suvozačevom sedištu, prolazak kroz dva crvena svetla u roku od 10 minuta.

Ako vozač na prvom ročištu prizna krivicu, vozilo mu se odmah vraća. Ako na presudu uloži žalbu i proces se oduži, bez automobila može biti i godinama. O trajnom oduzimanju vozila odlučuje sud, pre svega zato što sud u sudskom postupku odlučuje o tome da li je to opasno sredstvo, da li je tim vozilom izvršeno još neki prekršaj i na osnovu toga će se odlučivati od strane suda.

Mera oduzimanja će biti primenjena samo u slučajevima kada su presude već izrečene, ne ukoliko je proces pred sudom u toku. U prvu kategoriju ubrojeno je oko 10.000 vozača.