Unapređenje sistema besplatne pravne pomoći

“Unapređenje postupka o zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći” i “Unapređenje planiranja i budžetiranja finansijskih sredstava za besplatnu pravnu pomoć”, teme su obuka održanih u Užicu za diplomirane pravnike zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, kao i ovlašćena lica za odlučivanje o zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći.

Istovremeno predstavljena je i kampanja za promociju mehanizma besplatne pravne pomoći pod sloganom “Imaš pravo”, čiji je cilj podizanje svesti javnosti o postojanju sistema besplatne pravne pomoći i mogućnostima koje im pruža.

– Prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći omogućeno je građanima koji su ili ugrožena lica ili teškog materijalnog stanja, da ukoliko imaju potrebu za zastupanjem pred sudom i uopšte pravnom pomoći, preko jedinice lokalne samouprave mogu da dobiju besplatnog advokata odnosno lice koje je zaposleno u službi besplatne pravne pomoći, koje će im pomoći u ostvarivanju njihovih prava pred sudom. Istovremeno obuke bi trebalo da doprinesu da se sistem besplatne pravne pomoći unapredi kako bi građani lakše ostvarili svoje pravo – obajsnila je Golubović.


Iako je sistem uspostavljen krajem 2019. godine, još uvek postoje brojne slabosti u primeni zakona i slaba informisanost građana o postojanju prava na besplatnu pravnu pomoć. Zato je kako ističe Radmila Božović savetnik u Ministarstvu pravde važno da građani budu informisani i da ovo pravo koje im pripada koriste.
Donošenjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći stvorio se glavni preduslov za jednak i delotvoran pristup pravdi svim građanima. Jedinice lokalne samouprave su osnovni činilac sistema besplatne pravne pomoći u RS, koje pružaju pravnu pomoć i podršku i odlučuju o dodeli besplatnog advokata, javnog beležnika ili posrednika i lica iz kategorija obuhvaćenih ovim Zakonom koja smatraju da imaju problem za koji im je potrebna pravna pomoć treba da se obrate ovlašćenom licu u jedinici lokalne samouprave.

Nikola Ružičić savetnik u nemačkom GIZ-u, kaže da su kroz ovaj mehanizam zapravo želeli da pruže podršku da građani imaju širi prsitup pravdi, pogotovu građani iz ranjivih kategorija i shodno tome da informisanost građana o samom mehanizmu bude na jednom višem nivou. U skladu sa tim projekat je inicirao kampanju “Imaš pravo”, koja pruža informacije građanima gde i kome mogu da se obrate za besplatnu pravnu pomoć.
Kampanja se za sada realizuje na nivou loklanih samouprava a u planu je i pokretanje velike nacionalne kampanje uz propratni propagandni materijal.