Upis prvaka počinje od 3. aprila

Školske klupe spremne su za buduće prvake koji od 3. aprila do 31. maja upisuju osnovnu školu. Među mališanima koji će premijerno prvog septembra ući u učionice, su deca uzrasta od šest i po do najviše sedam i po godina, odnosno svi koji su rođeni od 1. marta 2016. do 28. februara 2017. godine, a pre upisa potrebno je da predškolci obave niz specijalističkih pregleda, prime obavezne vakcine, dok obrazovna ustanova pribavlja ostalu dokumentaciju, o čemu roditelji ne moraju da brinu.

Kada završe sa papirologijom budući prvaci idu na razgovor sa psihologom, posle kojeg su spremni za školske klupe, rančeve i prva slova i brojeve.

Deca mlađa od šest i po godina takođe imaju pravo upisa, ali nakon provere spremnosti, koju vrši psiholog škole. Za sva dodatna obaveštanja, roditelji i staratelji đaka prvaka mogu se obratiti osnovnim školama, gde se i obavlja prijavljivanje za upis, svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

Naime, podnošenje zahteva izabranoj školi za upis dece u prvi razred počelo je još prvog februara, a uprava obrazovne ustanove obaveštava roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, o odluci po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole najkasnije do 30. aprila.

Za prijavu deteta u školu, na uvid se podnosi važeća lična karta, sa adresom roditelja ili staratelja, kao i rešenje o starateljstvu za decu pod starateljstvom.