Uskoro nove mere u školama

Izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju o kojima se donedavno vodila javna rasprava, primeniće se neke od mera koje je krajem prošle godine odredila Radna grupa za prevenciju i sprečavanje nasilja u školama kako bi se bolje zaštitili učenici ali i nastavnici. Izmenama je između ostalog, predviđeno da učenik neće moći da se ispiše iz škole ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak. Dosadašnji primeri nasilja pokazuju da u Zakonu postoje brojne rupe koje su omogućavale učenicima da izbegnu kaznu tako što se ispišu iz škole ukoliko se protiv njih pokrene vaspitno-disciplinski postupak. Izmenama zakona to više neće biti moguće.

Predviđene su i veće novčane kazne za roditelje učenika i to od 10.000 do 100.000 dinara u zavisnosti od prekršaja što je sve navedeno tačno u predlogu zakona. Do sada je najniža kazna bila 5.000 dinara a najviša 30.000 dinara.

U predlogu Zakona predviđeno je da se da se u školama zaposli više pedagoga i psihologa jer je njihov broj nedovoljan u školskim ustanovama, zatim, da se povećaju naknade za razredne starešine sa četiri na sedam odsto. Zbog toga su neophodne i izmene pravilnika i uredbe koji definišu ovu oblast.

Predlogom Zakona o osnovnom obrazovanju, umesto opisnog kao do sada, previđeno je i brojčano ocenjivanje vladanja od petog razreda osnovne škole što će ulaziti u prosek.

Što se tiče upotrebe mobilnih telefona o kojima se mnogo govorilo tokom rada Radne grupe, odlučeno je da se to prepusti nadležnima u školama i da oni ovu meru urede svojim opštim aktima. Neke škole su već uvele zabranu telefona na časovima, što je i predviđeno i Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kojim se upotreba telefona na časovima smatra jednom od težih povreda obaveze učenika.

Javna rasprava o Predlogu ovih zakona trajala je do 27. аprila, a sada treba da uđe u skupštinsku proceduru.