Usvojen broj budžetskih studenata za narednu akademsku godinu

U narednoj akademskoj 2023/24. godine biće izdvojena budžetska sredstva za 17.822 studenta osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih i integrisanih studija na univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu, čiji je osnivač Republika.

Master akademske studije će upisati na trošak budžeta 6.618 studenata, dok će doktorske moći na budžetskoj osnovi da upiše 954 studenta.

U skladu sa zakonom, autonomijom univerziteta i dozvolom za rad, svaka visokoškolska ustanova donosi odluku o broju samofinansirajućih studenata.