Udruženje učesnika omladinskih radnih akcija i volontera Užice obeležilo je 1. april, nekadašnji Dan ORA akcijom pošumljavanja na Jelovoj gori.