Užičanima dostupan upitnik o zadovoljstvu korisnika komunalnim uslugama

Sa željom da čuju mišljenje korisnika i unaprede komunikaciju između građana i javnog predzeća, Grad Užice i JKP “Bioktoš” sprovode ispitivanje o zadovoljstvu korisnika pruženim uslugama.

Upitnik, se može preuzeti od 22. maja do 05. juna 2023.godine, na naplatnom mestu sistema objedinjene naplate (SON), portirnici Gradske uprave Užice i prostorijama Gradske opštine Sevojno. Takođe, upitnik se može popuniti i elektronskim putem na zvaničnim internet stranicama Grada Užica, Gradske opštine Sevojno, JKP „Bioktoš“ i JP „Duboko“, kao i na društvenim mrežama ili direktno putem linka – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwNCXf_0bSNCBMippKdZxDs6evZ67UjAcQgRovewqOUchTQw/viewform?usp=send_form
U planu je i terensko ispitivanje koje će sprovesti anketari JKP „Bioktoš“, u periodu od 22. maja do 5. juna 2023. godine.

Dodatne informacije u vezi ispitivanja zadovoljstva korisnika komunalnih usluga možete dobiti putem telefona: 031/592421 ili mejla: ekologija@uzice.rs.

Ispitivanje se sprovodi u okviru projekta “Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou” koji finansira Vlada Švedske i realizuje Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) uz stratešku podršku Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regiona (SALAR).