Za projekte mladih izdvojeno dva miliona

Za podršku omladinskim projektima iz budžeta grada Užica ove godine opredeljeno je dva miliona dinara, što je za 300 hiljada dinara više u odnosu na predhodnu. Na Konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa za omladinu udruženja mogu aplicirati do 11. marta.
Grad će kao i prethodnih godina finansirati programe od opšteg interesa za lokalnu zajednicu koji se odnose na obezbeđivanje kvalitetnih edukativnih, kulturnih i zabavnih sadržaja za mlade, razvijanje omladinskog volonterizma, negovanje zdravih stilova života mladih, kao i programe podrške talentima, mladima sa invaliditetom, socijalno ugroženim.

Sredstva i u iznosu od 100.000,00 do 300.000,00 dinara po programu dodeljuju se za projekte koji će biti relaizovani do 31. decembra ove godine, a na osnovu kriterijuma koji su definisani konkursom.

Neophodna dokumentacija i obrasci za prijavljivanje dostupni su na zvaničnoj internet stranici grada Užica, gde će biti objavljena i Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, koju utvrđuje komisija u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Za rad u komisiji mogu se prijaviti nezavisni stručnjaci / predstavnici stručne javnosti u skladu sa propisima, za oblasti navedene u konkursu, takođe do 11. marta tekuće godine do kada je konkurs i otvoren.