Zlatibor- Uskoro otvaranje ambulante za turiste

U petak 15. marta održana je 94. sednica Opštinskog veća opštine Čajetina. Veće je usvojilo predlog Odluke o izradi izmena i dopuna za Plan detaljne regulacije za izgradnju gondole na Zlatiboru i Plan generalne regulacije prva faza.

Data je saglasnost na Godišnji program poslovanja Turističke organizacije regije Zapadna Srbija za 2024. godinu. Utvrđen je predlog Odluke o Lokalnom ombudsmanu opštine Čajetina. Usvojeni su programi praćenja koncentracije i prognoza alergenog polena, program kontrolnog monitoringa nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini na teritoriji opštine Čajetina za 2024. godinu.

Usvojen je Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u organima Opštine Čajetina. Data je saglasnost na Izveštaj o radu i Program rada Centra za socijalni rad opštine Čajetina. Prihvaćen je i predlog da se dopuni Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Zlatiborski eko agrar“ u smislu osnivanja novog ogranka radi mogućnosti održavanja sajmova, a izmenjen je i finansijski plan ovog preduzeća.

Veće je donelo odluku da se formira ambulanta za potrebe turista koja će se nalaziti u prizemlju Turističko rekreativnog kompleksa Zlatibor.