Zlatiborski eko-agrar partner na projektu organske proizvodnje jaja

Projekat koji se odnosi na organsku proizvodnju pokrenut je još pre nekoliko godina preko Zadruge „Zdravac“ osnovane 2007. godine, da bi se planirane aktivnosti nastavile preko Centra za organsku poljoprivredu 2013. godine.

Mnoštvo sprovedenih aktivnosti već je urodilo plodom da bi se pozitivno odrazilo na organsku proizvodnju i njenu sve veću zastupljenost na teritoriji Zlatiborskog okruga.

Kao deo poslednje sprovedenih aktivnosti u saradnji sa Firmom „Panovo“ iz Ripnja, Centar za organsku poljoprivredu nabavio je bele kokoške , od kojih je njih 400 dostavljeno u ekonomiju Poljoprivredne škole „Ljubo Mićić“ u Požegi. Na ovaj način su požeški učenici ušli u proces proizvodnje organskih jaja.

„Ovo sve radimo ne da bi nešto zaradili, već da obučimo decu, učenike naše škole, a i širu populaciju da uđu u proizvodnju ne samo živinarstva, već i drugih segmentima biljne i stočarske proizvodnje, da dobijemo što bolji, kvalitetniji i bezbedniji proizvod“, rekao je Kojo Bošković, direktor Poljoprivredne škole „Ljubo Mićić“.

Partner i saradnik za organsku poljoprivredu je i Zlatiborski eko-agrar koji će tokom narednog perioda imati veliku ulogu u pospešivanju organske proizvodnje na teritoriji Zlatiborskog okruga.

„Zlatiborski eko-agrar nastupa ispred lokalne samouprave opštine Čajetina . Mi ćemo, kao organizacija, dobiti jedan deo ovog jata koji ide preko Centra, a danas smo ovde kao distributeri, sada a nadam se i ubuduće, koncentrovane hrane za koke nosilje za Užice, Požegu, a i za proizvođače opštine Čajetina“, rekao je Marko Marić, direktor Eko agrara.

Iz Centra za organsku poljoprivredu iz Užica istakli su da je ovo samo deo aktivnosti kojima zastupljenost organske proizvodnje na teritoriji Zlatiborskog okruga pokušavaju da podignu na viši nivo, smatrajući da ovaj deo Srbije poseduje veliki potencijal za ovakav način proizvodnje.

„Naš kraj ima ogroman potencijal zato što je daleko manje naša sredina zagađena sa hemijom , đubrivima i sredstvima za zaštitu bilja. I zemljište, i klima su podesni za biljnu, a samim tim i organsku proizvodnju,“ rekao je profesor doktor Nikola Bajić iz Centra za organsku proizvodnju.

Poljoprivrednu školu u Požegi ovom prilikom posetili su i poljoprivredni proizvođači i trgovci koji koji poseduju iskustvo u proizvodnji i distribuciji jaja, istakavši da su zadovoljni plasmanom svojih proizvoda na tržište , smatrajući da je ovo oblast koja pokazuje tendenciju za dalji napredak.

Takođe, pored ovih 400 kokošaka koje su dodeljene školi „Ljubo Mićić“, iz Centra za organsku poljoprivredu najavljuju isporuku još 700 kokošaka koje bi već u utorak trebalo da budu dostavljene njihovim kooperantima.