Doneto rešenje o saglasnosti za rekonstrukciju Aerodroma Ponikve

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – Fazne rekonstrukcije Aerodrom Ponikve, nosioca projekta Aerodromi Srbije d.o.o. Niš.

U pitanju su faza 1 i 2 – Fazna rekonstrukcija poletno-sletne staze, okretnice rulne staze, osnovne staze, sistema za odvodnjavanje i kablovske kanalizacije; 3 faza – Proširenje okretnice na pragu 28 poletno sletne staze; 4 faza – Rulna staza i platforma; i 5 faza – Rekonstrukcija zaštitne površine kraja poletno-sletne staze za oba praga Aerodroma Ponikve), nosioca projekta „Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš, Ulica vazduhoplovaca 24, 18 106 Niš.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u dnevnom, odnosno lokalnom listu, kao i na službenom sajtu Ministarstva.