Olga Jovičić – Herojina koja je bila prvi ženski politički komesar

Olga Jovičić Rita bila je učesnica Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije, kao i prva žena postavljena na mesto političkog komesara u Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije. Rođena je 3. februara 1921. u Užičkoj Požegi. Boreći se za slobodu svog naroda život je izugubila kod Prozora, BiH, 11. jula 1942. godine.

Ubrzo nakon njenog rođenja Olgina porodica se seli u Kraljevo gde je kasnije završila osnovnu školu i gimnaziju. Kao kraljevačka gimnazijalka postala je član lokalne organizacije SKOJ-a. Na studije u Beograd otišla je 1939. i na Tehnološkom fakultetu brzo izbija u prve redove naprednih studenata, a u Komunističku partiju Jugoslavije primljena je već 1940. godine.

Okupacija Jugoslavije

Napad na Jugoslaviju od strane sila Trećeg rajha Olgi je donelo hapšenje u Kraljevu. Okupatorska policija je hapsi posle napada Nemačke na Sovjetski Savez, juna 1941. godine. Uprkos zlostavljanju Olga se u zatvoru dobro držala, odakle je u  avgustu 1941. i pobegla.  Priključuje se Kraljevačkom partizanskom odredu „Jovan Kursula“, u kojem je sa drugaricom predstavljala prve partizanke. U Odredu postaje rukovodilac za agitaciju i propagandu, odlazi u sela, drži govore i sastanke.

U to vreme imala je svega 20 godina. Mladost i neiskustvo nisu je sprečili da rame uz rame učestvuje u borbama sa svojim muškim drugovima. Za vreme Prve neprijateljske ofanzive povlači se sa glavninom partizanskih jedinica u Sandžak gde je od strane svojih saboraca, 21.12.1941. u Rudom, imenovana za političkog komesara Prve čete Četvrtog (kraljevačkog) bataljona.

Hrabra i rodoljubiva

Olga je hrabro učestvovala u akcijama svog bataljona, izdržala je napore Igmanskog marša, borbe na Jahorini, Drugu i Treću neprijateljsku ofanzivu, pohod na Bosansku Krajinu i pokret ka slivu Neretve, opravdavši poverenje koje su joj ukazali saborci izborom za komesara čete.

Iako bolesna, sa visokom temperaturom, i uprkos negodovanju ratnih drugova, Olga se priključila i akciji na zatvaranje Rogatice u zimu 1942. godine. Te noći zajedno sa četom probijala se kroz snežne nanose na Romaniji, ka Jahorini, i učestvovala u svim borbama.

Bista Olge Jovicic u Kraljevu

Bista Olge Jovicic u Kraljevu/wikepedia

Nekoliko meseci kasnije, jul 1942. godine, u vreme borbi za Prozor, kada se vraćala na položaj svoje čete, na nju je, iz neutvrđenog pravca, ispaljen mitraljeski rafal. Teško ranjena prebačena je u obližnje selo Duge gde je ubrzo podlegla ranama. U tom selu je najpre i sahranjena, da bi po završetku Drugog svetskog rata njeni posmrtni ostaci bili prebačeni u porodičnu grobnicu u Kraljevu. Od 1977. počiva u Aleji nosilaca Partizanske spomenice na starom kraljevačkom groblju.

Narodni heroj

Ukazom Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine Olga Jovičić Rita proglašena je za narodnog heroja. Čuvajući njeno herojstvo od zaborava, jedna od najvažnijih i najprometnijih saobraćajnica u centru Kraljeva danas nosi Olgino ime, kao i ovdašnja Predškolska ustanova „Olga Jovičić Rita“ ispred koje se, u gradskom parku, nalazi i njena bista.

Lj.Marković