Potpisan ugovor o saradnji Opštine Prijepolje i JP Putevi Srbije

Predsednik opštine Prijepolje, Drago Popadić posetio je JP “ Putevi Srbije “ i potpisao Sporazum o poslovno – tehničkoj saradnji u vezi fazne rekonstrukcije državnog puta IIА reda broj 200, deonica od Sahat kule do manastira Mileševa i faznog uređenja desne obale u sekundarnom koritu reke Mileševke. Investitor radova na ovom projektu je JP „Putevi Srbije“, uključujući i radove na zaštiti i izmeštanju delova telekomunikacione mreže, kao i radove na izmeštanju postojećih elektroenergetskih objekata . JP „Putevi Srbije“ finansiraju sve navedene radove.

Investitor radova na rekonstrukciji javnog osvetljenja je opština Prijepolje a finansijer tih radova JP “ Putevi Srbije „.

Potpisivanjem ovog Sporazuma opština Prijepolje je ispunila sve svoje obaveze u vezi realizacije ovog za nas jako bitnog projekta.

Vrednost predmetnih radova je 900.108.389, 37 dinara .

Predsednik opštine sa sardnicima je takođe održao sastanak sa tehničkim direktorom g dinom Basurićem koji ga je upoznao sa trenutnom situacijom vezano sa ostale projekte u oblasti putne infrastrukture za koje postoji mogućnost finansiranja od strane Vlade Republike Srbije o čemu će javnost biti informisana u narednom periodu.