Zaključci Gradskog štaba za vanredne situacije

Gradski štab za vanredne situacije na sednici održanoj 13.05.2024. godine konstatovao je sledeće:

Da se aktivnosti na gašenju požara na deponiji RC „Duboko“ odvijaju u skladu sa utvrđenim planovima i prema utvrđenoj dinamici. Ono što je novina u odnosu na prethodni dan jeste da je preduzetim merama, efikasnom upotrebom pene za gašenje i naporima vatrogasasca spasilaca, u većoj meri smanjena opožarena površina, što je za posledicu imalo smanjenje količine dima.
Prema informacijama Zavoda za javno zdravlje Užice, konstatovano je da je u ranim jutarnjim časovima bilo oscilacija u kvalitetu vazduha, pre svega zbog vremenskih uslova i pojačanog vetra, ali su izmerene srednje vrednosti i dalje u dozvoljenim granicama. Sve informacije o stanju kvaliteta vazduha građani mogu dobiti putem sajta Zavoda za javno zdravlje Užice, Agencije za zaštitu životne sredine, kao i na sajtu grada Užica.

Gradski štab za vanredne situacije doneo je sledeće

Z A K Lj U Č K E

Nastaviti sa svim planiranim aktivnostima, uz poštovanje mera bezbednosti radi zaštite lica koja su angažovana na gašenju požara.Nastaviti sa svakodnevnom koordinacijom svih angažovanih subjekata na gašenju požara i odmah po uočavanju potencijalnog problema obavestiti nadležne službe kako bi se isti blagovremeno rešio.U Stručno-operativni tim neophodno je uključiti po jednog predstavnika svakog osnivača RC „Duboko“ radi neposredne koordinacije i komunikacije u sprovođenju potrebnih mera na gašenju požara i razmene neophodnih informacija o stanju i potrebama.

KOMANDANT GRADSKOG ŠTABA

Gradonačelnica

dr Jelena Raković Radivojević